Maatwerk en menselijke maat

Bijgewerkt: za 29 mei 2021 - 20:39 uur

Burgers kunnen als belanghebbenden tegenwoordig steeds vaker niet meer rekenen op gedegen maatwerk en het toepassen van de menselijke maat. Bij het toeslagenschandaal hebben we gezien dat uitvoeringsorganisatie Belastingdienst er een enorme puinhoop van gemaakt. Maar ook andere organisaties (zoals gemeenten) die wetten uitvoeren, maken er steeds meer een potje van. En nog schokkender: zelfs rechters zweren al langere tijd met de uitvoeringsorganisaties samen tegen de burgerheid!

Enige hoop is er met de op 29 april 2021 aangenomen motie (download pdf) van Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Deze werd mede ingediend door Jetten (D66), Kuik (CDA), Van der Staaij (SGP) en Dassen (Volt).

We moeten uiteraard eerst nog wel zien dat het in de praktijk iets wordt waar we als burgerheid echt iets aan hebben!

Het is maar helemaal de vraag of uitvoeringsorganisaties die meer ruimte gaan krijgen voor maatwerk en de menselijke maat uiteindelijk die ruimte ook gaan nemen ten gunste van de burger.

Bijvoorbeeld gemeenten die nu al  een onbehoorlijke handelswijze vertonen, valt daar nog wel iets goeds van te verwachten?

Wat er waarschijnlijk werkelijk aan de hand is: Problem - Reaction - Solution
Er werd een probleem gecreëerd (de toeslagenaffaire). Daarop volgde een zeer heftige reactie.
En dan nu... dé oplossing (die echter heel duur zal zijn).

Dit:
Gert-Jan Segers en consorten laten zich gebruiken om met de motie de deur wagenwijd open te zetten voor een nieuwe verlegging van de geldstroom in het al zo lang gespeelde geldpiramidespel waarin middelen van de samenleving onomkeerbaar naar de top worden geleid. Voor de oplettende lezer: dat verraadt het laatste deel van de motie.

De niet zo kritische meerderheid van het volk zal echter opgelucht zijn omdat er eindelijk recht lijkt te worden gedaan na de heroïsche missie van Pieter Omtzigt & co.

Maar tegenwoordig is het alleen al verdacht als een motie wordt aangenomen terwijl er velen die er echt voor de burgerheid toe doen worden verworpen!


Wat constateert de motie?

  1. de menselijke maat belangrijk is in wetgeving en beleid;
  2. dat de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) bepalend moeten zijn voor de omgang van de overheid met de burger;
  3. dat de bestuursrechtspraak ook schuldig is aan spijkerharde uitvoering daar waar de wet dit niet rechtvaardigt.

Wat overweegt de motie?

  1. De rechtspraak heeft rechtspraak na de toeslagenaffaire duidelijk benoemd dat wetgeving het uitvoeringsorganisatie enige ruimte moet laten om recht te doen aan de belangen van burgers in het individuele geval;
  2. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) te weinig worden gerespecteerd bij het recht doen aan de menselijke maat;

Waarom verzoekt de motie?

De motie verzoekt de regering om te waarborgen dat alle uitvoeringsorganisaties (dus ook gemeenten die onder meer de Participatiewet uitvoeren) voldoende ruimte krijgen (ook in de wetgeving) voor maatwerk en de menselijke maat.

Daarbij spreekt de motie uit dat na inventarisatie en doorlichting van de wetten en de uitvoeringsorganisaties er ook voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om verbetering ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.