Verbeurde dwangsom

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:59 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Door het nemen van een besluit (hoe belachelijk en verwerpelijk ook) is er een dwangsom door gemeente Epe verbeurd. Dit doordat het besluit niet binnen twee weken na de ingebrekestelling van 7 september 2020 werd genomen.

Verbeurde dwangsom

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 2 oktober 2020

Onderwerp: verbeurde dwangsom

Geacht college,

Met het besluit ‘Beschikking ingevolge de Participatiewet’ met kenmerk 220022202/RBB/323/1612289 heeft het college van burgemeester en wethouders van Epe een dwangsom aan mij verbeurd over de periode 21 september 2020 tot en met 1 oktober 2020.

Ik verzoek u om de dwangsom te berekenen, het bedrag aan mij te bevestigen en over te maken op hetzelfde rekeningnummer dat bekend staat in de uitkeringsadministratie.

Datums
Aanvraag : 5 juli 2020
Ingebrekestelling : 7 september 2020 (zaaknummer 204349)
Beschikking : 1 oktober 2020

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder