Tegenreactie op eerste reactie

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:23 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Ray Heijder reageert op de onderstaande wijze op de inmiddels beruchte afserverende reactie van gemeente Epe.

Reactie Ray Heijder

7 juli 2020 om 12:22 uur

Geacht Team Participatie,

Uw mededeling is onrechtmatig.

Bestuursrechtelijke aanvragen als deze kan ik alleen indienen bij mijn eigen gemeente, in casu gemeente Epe.
Dat gemeente Epe de uitvoering vervolgens uitbesteed aan gemeente Apeldoorn doet daar niet aan af.
Uiteindelijk is het gemeente Epe die een besluit moet nemen over de afhandeling van een aanvraag.
Gemeente Apeldoorn kan in mandaat de voorbereiding van besluiten van Epe doen.

"Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen."
Artikel 4:1 Awb

Ik wijs u op de mogelijkheid om het besluit te nemen om mijn aanvraag buiten behandeling te stellen met een motivering.
Denkt u hierbij aan de wettelijke termijn die daarvoor is bepaald in de Awb?
Uw e-mailbericht beschouw ik niet als een dergelijk besluit tot buiten behandeling stellen.

Ook op dit punt is uw mededeling onrechtmatig:
"Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender."
Artikel 2:3 Awb.

Als u volhardt in uw standpunt is dat voor uw verantwoordelijkheid.
Ik zal indien nodig op het juiste tijdstip een ingebrekestelling aan gemeente Epe sturen.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder