Schofferende reactie van inkomensadviseur

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:22 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

De uitgebreide brief van Ray Heijder naar het college levert een schofferende reactie van de inkomensadviseur af. Schofferend in de zin van het niet aansluiten op de brief en er slechts één element uithalen.

Reactie inkomensadviseur

Geachte heer Heijder,

In onderstaande mail verzoekt u om een verlenging van de termijn voor het inleveren van de door mij gevraagde informatie waarvoor ik begrip heb.

Op uw verzoek vraag ik u dan ook om de gevraagde informatie uiterlijk maandag 28 september 2020, aan mij te mailen.

Kortheidshalve verwijs ik u voor de gevraagde informatie naar mijn eerdere mail d.d. 17 september 2020.

Ik ga er vanuit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Epe,

[naam]
Inkomensadviseur
Gemeente Apeldoorn

Direct opvolgend

Nog maar een brief aan het college

Direct voorafgaand

Brief aan college