Samenvatting van de casus

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:57 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Maatwerk in gemeente Epe aanvragen? Je moet er maar zin aan hebben! Je wilt niet weten hoeveel heisa je over jezelf heen haalt!

Oh je wilt het wel weten? Nou, fasten your seatbelts!

Samenvatting van de casus

Laatste update:  22 februari 2021

Het is zomer 2020, Ray Heijder besluit op 5 juli om bij gemeente Epe maatwerk aan te vragen bij de toepassing van de kostendelersnorm. Nou dan zul je het weten hoor! Je krijgt dan een tegenwerking van heb ik jou daar van zowel de gemeente als van de onafhankelijke bezwarencommissie.


Maatwerk aanvragen? How dare you!

Gemeente Epe heeft er een handje van om bij een wat lastiger aanvraag (en dat is vaak het geval bij maatwerk) weg te duiken en/of gewoon niet te reageren. Dat is dom, want ze moet in elk geval over de aanvraag binnen vier weken een besluit nemen over de wijze van behandeling van een aanvraag. Doet ze dat niet, dan moet binnen acht weken een inhoudelijk besluit over de aanvraag worden genomen: toewijzen of afwijzen.


Irritant doen over wel/geen aanvraag

Gemeente Epe kiest ervoor om eerst irritant te doen door te stellen dat de aanvraag geen aanvraag is. Dat mag, maar doe dat dan even netjes in een gemotiveerd besluit 'buiten behandeling laten aanvraag'. Dan kan de aanvrager daar ook tegen in bezwaar gaan. Nee, men houdt het bij een ambtelijke mededeling.


Dan niet! Dan maar een ingebrekestelling

Zowel na vier weken als na acht weken neemt gemeente Epe geen besluit. Daarom stuurt Ray een ingebrekestelling. Daarop wordt gereageerd door de ingeschakelde buurgemeente, gemeente Apeldoorn. Die reactie slaat helemaal nergens op en dat laat Ray even weten aan de ambtelijke organisatie. Vervolgens schrijft hij een brief aan het college van Epe om nog eens extra te benadrukken dat er besluit moet worden genomen.

Op die brief komt een idiote reactie van een inkomensadviseur en Ray schrijft in reactie daarop nog maar een brief aan het college. Daarna komt hij gemotiveerd terug op een toezegging die hij daarin deed.


Naar de rechter

Als een gemeente twee weken na een ingebrekestelling nog steeds geen besluit heeft genomen, kun je een beroep gaan bij de rechter. Ray dient een zogenaamd 'beroep tegen niet tijdig beslissen' in bij Rechtbank Gelderland.


Belachelijk en verwerpelijk besluit

En dan ineens neemt de gemeente toch een besluit. Het is een belachelijk en verwerpelijk besluit.


Dwangsom

Het besluit is wel te laat, de dwangsom is opgelopen tot € 253,-


In bezwaar

Uiteraard gaat Ray in bezwaar tegen het besluit.


Beëindiging beroep bij de rechtbank

Doordat er toch een besluit werd genomen, kwam de noodzaak van het beroep te vervallen. Ray trekt het beroep schriftelijk in en even later bevestigt de rechtbank de beëindiging van het beroep.


Bezwarencommissie gaat ook lopen zieken

Niet alleen gemeente Epe verstaat het om samen met gemeente Apeldoorn te lopen zieken, de onafhankelijke bezwarencommissie draagt ook een steentje bij aan het dwarszitten van de burger. Terwijl overduidelijk is waar de gemeenten mee bezig zijn, wil de bezwarencommissie per se meer bezwaargronden.

Ray vindt dat nergens op slaan en laat dat weten aan de bezwarencommissie.

Onafhankelijke bezwarencommissie blijkt inderdaad tegen te werken. In plaats van zo spoedig mogelijk te reageren op de brief van de bezwaarmaker wacht de commissie eerst een MAAND om vervolgens de boel af te serveren. Ray Heijder uit zijn ergernis hierover bij de bezwarencommissie.


Bezwarencommissie bindt in

De onafhankelijke bezwarencommissie bindt toch maar in na de brief van Ray. Hij wordt als bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld om alsnog aanvulling te doen op de bezwaargronden.


Ray levert aanvullende bezwaargronden

Ray neemt het er nu ook maar goed van aangezien het toch moet, het aanleveren van (meer) bezwaargronden. De gemeente en de bezwarencommissie zullen het weten ook!


Verweerschrift is rookgordijn

Met haar verweerschrift werpt de gemeente een rookgordijn op om de bezwarencommissie mee te verblinden. Niet slim, want de gemeente heeft zelf belang bij een goed advies van de commissie. Ray Heijder gaat met alle plezier in beroep als de beslissing op bezwaar aan hem bekend wordt gemaakt. No problemo!


Op naar de hoorzitting

En dan is het nu afwachten hoe het er in de hoorzitting aan toe zal gaan op dinsdagmiddag 23 februari 2021.