Reactie op ingebrekestelling onrechtmatig

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:22 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

De reactie op de ingebrekestelling lijkt onrechtmatig. Ray Heijder maakt daar richting de afzender een opmerking over zonder er verder op dit niveau op in te gaan. Hij stelt namelijk dat dit verder aan het college van gemeente Epe moet worden voorgelegd.

Waar 'vrijdag 18 augustus 2020' staat, bedoelde Ray uiteraard 'vrijdag 18 september 2020'.

Reactie Ray Heijder naar inkomensadviseur

Geachte mevrouw [naam],

In reactie op uw e-mailbericht deel ik u mede dat ik in dat bericht op verschillende punten onrechtmatig overheidshandelen aantref.

Omdat dit zich op bestuursrechtelijk vlak begeeft, zie ik u als functionaris van de uitvoeringsorganisatie in deze fase niet als rechtmatig gesprekspartner.

Ik wil ook niet in de valkuil stappen om er met u over te gaan steggelen. Daar wil ik ons beiden tegen in bescherming nemen.

Vrijdag 18 augustus 2020 zal ik mij schriftelijk wenden tot het bestuursorgaan college van b&w Epe.

Om u niet in onwetendheid te laten, zal ik u er een kopie van sturen, maar die zal u - gelet op uw werktijden - waarschijnlijk pas maandag zien.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder