Ray komt terug op toezegging

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:24 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 25 september 2020

Onderwerp: maatwerk kostendelersnorm (zaaknummer: 177819)

Geacht college,

Onder verwijzing naar mijn brief aan u op 21 september 2020 (zie bijlage) bericht ik u het volgende.

Bij nader inzien realiseer ik mij dat ik zelf procedureel en juridisch de fout in ga als ik gehoor geef aan het verzoek van gemeente Epe om aanvulling te geven op mijn aanvraag van 5 juli 2020.
Gemeente Epe heeft de aanvraag namelijk – in mijn ogen ten onrechte - ongeldig verklaard. Het getuigt van onbehoorlijk handelen en schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om dan wel om aanvulling te vragen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder