Ingebrekestelling en reactie gemeente

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:23 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Na de eerste reactie van gemeente Epe op de aanvraag waarop Ray Heijder een tegenreactie gaf, is er niets meer gebeurd. Daarom was er acht weken na de datum van de aanvraag reden om een zogenaamde 'ingebrekestelling' te sturen.

De gemeente heeft na de ingebrekestelling van 7 september 2020 nog twee weken de tijd om alsnog een besluit op de aanvraag te nemen.

Op 17 september 2020 reageert niet gemeente Epe, maar gemeente Apeldoorn.

Reactie gemeente Apeldoorn

Beste heer Heijder,

U ontvangt een bijstandsuitkering, in het kader van de Participatiewet, naar de kostendelersnorm voor vier personen.

Op 5 juli 2020 heeft u een verzoek ingediend bij de gemeente Epe waarin u vraagt om als ontvanger van een bijstandsuitkering krachtens de Participatiewet bij het college van burgemeester en wethouders van Epe een aanvraag in te dienen voor het toepassen van maatwerk in het kader van de kostendelersnorm. Ondanks het feit dat u per e-mail op 7 juli 2020 er door de gemeente Epe erop bent gewezen dat u dergelijke verzoeken rechtstreeks kunt stellen aan de eenheid Activering en Inkomen van de gemeente Apeldoorn, is uw verzoek door de gemeente Epe niet doorgestuurd. Nu u echter op 5 september 2020 een ingebrekestelling heeft ingediend bij de gemeente Epe hebben wij kennisgenomen van uw verzoek en zullen wij uw, bij de gemeente Epe ingediende, verzoek in behandeling nemen.

Uw verzoek kunnen wij echter niet zien als een (nieuwe) aanvraag in het kader van de Participatiewet en we kunnen dat dus ook niet als zodanig behandelen. Uw verzoek is namelijk een wijzigingsverzoek (mutatie) van uw huidige uitkeringsnorm.

Op grond van uw verzoek moeten wij, als bestuursorgaan, beoordelen of er persoonlijke omstandigheden zijn in uw situatie waardoor wij als gemeente van oordeel zijn dat we maatwerk moeten verlenen in het kader van de Participatiewet. Om uw individuele situatie zo goed te kunnen beoordelen, hebben we meer informatie nodig over uw persoonlijke omstandigheden. Ik verzoek u aan te geven wat maakt dat er in uw situatie sprake is van een bijzondere situatie (zwaarwegende redenen) waardoor wij uw uitkeringsnorm zouden moeten afstemmen op grond van artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet en dus maatwerk zouden moeten leveren. Uw reactie dient u met bewijsstukken te onderbouwen.

Ik verzoek u de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór maandag 21 september 2020, aan mij te mailen.

Aan de hand van de door u verstrekte informatie zullen we vervolgens een besluit nemen of er in uw persoonlijke omstandigheden dusdanige zwaarwegende/schrijnende redenen zijn om maatwerk te leveren op grond van artikel 18, eerste lid van de Participatiewet. Nadat op uw verzoek is beslist zal er tevens een besluit volgen op uw ingediende ingebrekestelling.

Ik ga er vanuit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Epe,

[naam]
Inkomensadviseur
Gemeente Apeldoorn
Tel. 14 055