In bezwaar tegen het besluit

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:06 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Uiteraard gaat Ray Heijder in bezwaar tegen het belachelijke en verwerpelijke pas drie bijna maanden na het indienen van de aanvraag genomen besluit van 1 oktober 2020!

Bezwaarschrift

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 2 oktober 2020

Bezwaar tegen beschikking ingevolge de Participatiewet

Geacht college,

Hiermee maak ik, R.M.F. Heijder, geboren 22 april 1967, wonende aan [adres], bezwaar tegen het besluit ‘Beschikking ingevolge de Participatiewet’ van het college van burgemeester en wethouders van Epe met datum 1 oktober 2020 en kenmerk 220022202/RBB/323/1612289.

Ik kan mij niet verenigen met dit besluit omdat het college op meerdere punten en momenten niet de juiste procedure heeft gevolgd.

Ik eis dat het besluit wordt herzien met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het bijzonder het geschonden zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het fair-play-beginsel.

Ik vertrouw erop dat het onderzoek voor de behandeling van dit bezwaar de onrechtmatige handelingen van de gemeente vrij eenvoudig zal kunnen vaststellen vanuit wat geschreven is in mijn dossier. Ik ben bereid volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.
Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Besluit
Besluit