Wettelijk kader: lokaal

Bijgewerkt: za 10 april 2021 - 20:52 uur

> Start
> De macht van de klacht

Binnen het landelijk wettelijk kader kan een bestuursorgaan (zoals een gemeente) voor de klachtbehandeling lokale wet- en regelgeving hebben opgesteld.

Als bijvoorbeeld een gemeente lokaal wet- en regelgeving heeft opgesteld, is die terug te vinden in de lokale wettenbank van Overheid.nl veelal te herkennen door termen als:

  1. Instructie klachtbehandeling
  2. Klachtenprotocol
  3. Klachtenregeling
  4. Klachtenreglement
  5. Nadere regels klachtbehandeling
  6. Procedureregeling interne klachtbehandeling
  7. Regeling klachtbehandeling
  8. Verordening klachtbehandeling

In plaats van 'klachtbehandeling' wordt ook wel 'klachtenbehandeling' gebruikt.

Als over interne klachtbehandeling wordt gesproken, gaat het om klachtbehandeling door het bestuursorgaan (gemeente) zelf. Externe klachtbehandeling slaat op klachtbehandeling door een ombudsman.