Welke ombudsman?

Bijgewerkt: za 12 juni 2021 - 23:35 uur

> Start
> De macht van de klacht

Zijn er meerdere ombudsmannen? Ja! Dé ombudsman bestaat niet, het is een aanduiding voor een persoon of een organisatie die als onpartijdige klachtbehandelaar gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven.

De ombudsman kan een man of een vrouw zijn, of een organisatie. Als het een persoon is, is hij of zij het gezicht van de ombudsmanorganisatie. De Nationale ombudsman is momenteel (2021) een man, Reinier van Zutphen, de Kinderombudsman een vrouw, Margrite Kalverboer.

Ombudsman en gemeente

We beperken ons hier tot de ombudsman in relatie tot de gemeente.

Als je een klacht tegen de gedraging van (een medewerker van) de gemeente hebt, dien je die eerst bij de gemeente zelf in. Als je vervolgens niet tevreden bent over de klachtbehandeling door de gemeente, kun je naar de ombudsman stappen.

Welke ombudsman?

Dat verschilt per gemeente. Bij een groot deel van de gemeenten kun je terecht bij de Nationale ombudsman. Op de pagina 'Mogen wij uw klacht behandelen?' van de Nationale ombudsman, kun je checken of dat geldt voor jouw gemeente.

Bij een ander deel van de gemeenten is er sprake van een:

  1. lokale ombudscommissie
    voorbeelden: Eindhoven, Rheden, Waalwijk
  2. gemeentelijke ombudsman
    voorbeelden: Den Haag, Doetinchem, Groningen, Rotterdam
  3. regionale ombudsman
    voorbeelden: De Zeeuwse ombudsman, Overijsselse Ombudsman

Verkeerde ombudsman

Ga je naar de verkeerde ombudsman, dan moet deze jouw klacht (klaagschrift) doorsturen naar de ombudsman die bevoegd is. Jij moet gelijktijdig bericht krijgen van deze doorzending.

Awb, artikel 9:18 tweede lid:
Indien het verzoekschrift bij een onbevoegde ombudsman wordt ingediend, wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk doorgezonden aan de bevoegde ombudsman, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de verzoeker.