Wat is geen klacht?

Bijgewerkt: zo 11 april 2021 - 12:24 uur

> Start
> De macht van de klacht

Om een goed begrip te hebben wat een klacht is, is het goed om ook duidelijkheid te hebben over wat geen klacht is.

Een melding

Over zoiets als een losliggende stoeptegel kun je bij de gemeente niet klagen. Daarvoor staat de mogelijkheid van het doen van een melding open. Gemeenten hebben tegenwoordig een goed meldingensysteem, vaak online op hun website.

Wel zou je later een klacht kunnen indienen als de gemeente jou niet goed behandelt bij de afhandeling van een melding, bijvoorbeeld geen enkele reactie geeft op jouw melding of jou tijdens het eventueel bespreken van de melding onfatsoenlijk te woord staat.

Niet eens zijn met een besluit

Over een besluit van de gemeente kun je niet klagen. Je kunt er wel tegen in bezwaar gaan. Daarvoor is in de Algemene wet bestuursrecht voorzien met de bezwarenprocedure (hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7).

Wel kun je een klacht indienen tegen de manier waarop je bij de voorbereiding van zo'n besluit bent behandeld door de gemeente.

Gemeentelijk beleid of algemeen verbindende voorschriften

Een klacht kan niet gaan over gemeentelijk beleid of algemeen verbindende voorschriften zoals de Algemene Plaatselijke Verordening.

Inhoud van een onderliggende zaak uitgesloten

De inhoud van een onderliggende zaak valt buiten de reikwijdte van de klachtbehandeling. Als je bijvoorbeeld ergens een vraag over stelt en daar geen antwoord op krijgt van de gemeente, zal de klachtbehandelaar zich alleen richten op het niet beantwoorden. Hij/zij kijkt niet naar wat de vraag inhoudelijk is en wat het antwoord had moeten zijn. Het resultaat kan zijn dat de gemeente door jouw klacht alsnog wordt aangezet tot beantwoording.