Schending verbod op vooringenomenheid

Bijgewerkt: za 29 mei 2021 - 18:09 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Ray Heijder constateert dat zijn trajectregisseur het wettelijk verbod op vooringenomenheid schendt en dient een bejegeningsklacht in.

Dit is de tweede klacht binnen een week tegen dezelfde ambtenaar. Op 5 mei was het ook al raak. Inmiddels is de klacht door gemeente Epe doorgezonden naar gemeente Apeldoorn.


Ingediende klacht

Gemeente Epe
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: Klacht tegen gedraging trajectregisseur

Datum: 10 mei 2021

Geachte klachtencoördinator,

Constaterende dat trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] jegens mij de rol van begeleider op het vlak van doelmatigheid heeft;

constaterende dat de trajectregisseur de niet met feiten onderbouwde stelling ‘Er is op dit moment veel betaald werk beschikbaar in diverse sectoren, dus doe je voordeel hiermee’ aan mij schreef;

constaterende dat de trajectregisseur vacatures selecteert zonder dat hieruit blijkt dat maatwerk is toegepast;

constaterende dat ik hierdoor word geconfronteerd met vacatures die niet matchen met mijn profiel (kennis, vaardigheden, ervaring, opleiding) en curriculum vitae;

overwegende dat werkgevers vacatures plaatsen gericht op geschikte kandidaten en niet gericht op werklozen die bestookt worden met de valse, niet door enige wet ondersteunde gemeentedoctrine ‘alle arbeid is passend’;

overwegende dat de trajectregisseur zich daadwerkelijk en met aantoonbaar toegevoegde waarde zou moeten inspannen voor begeleiding bij arbeidsinschakeling;

overwegende dat de trajectregisseur beschikking heeft over alle benodigde persoonsgegevens om tot zorgvuldige selectie van vacatures te kunnen komen;

overwegende dat vacaturesites en uitzendbureaus zelfs met minder informatie tot een veel betere selectie van vacatures weten te komen;

overwegende dat het aanvoeren van de ongefundeerde stelling over ‘veel betaald werk’ is aan te merken als ondoelmatig, tevens als stemmingmakerij, mogelijk gericht op het voorsorteren op een toekomstig besluit (op de aanstaande aanvraag individuele inkomenstoeslag 2021), wat een schending op het verbod op vooringenomenheid is (Awb artikel 2:4 eerste lid);

overwegende dat het ook een schending van het verbod op vooringenomenheid is wanneer de trajectregisseur opzettelijk (hoofdzakelijk) vacatures selecteert waarvan hem genoegzaam bekend is dat ze niet geschikt zijn voor mijn arbeidsinschakeling, maar wel om een precedent te scheppen voor het opleggen van een maatregel (afstemming uitkering);

overwegende dat de gedraging van een functionaris die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelt volgens de Algemene wet bestuursrecht gelijk staat aan die van het bestuursorgaan;

dien ik hierbij een klacht in tegen de gedraging van trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] in zijn e-mailbericht van 10 mei 2021;

spreek ik mijn twijfel uit over de wijze van de specifieke bejegening in het licht van het staande beleid van het bestuursorgaan ten aanzien van dienstverlening en uitvoering van de Participatiewet;

spreek ik tot slot uit dat het in de actualiteit (met name in de toeslagenaffaire) duidelijk is geworden dat overheden (uitvoeringsorganisaties) onvoldoende maatwerk toepassen. De gedraging van de trajectregisseur is hier een illustratie van;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

In de bijlage:

• E-mail 10 mei 2021 van de trajectregisseur


Bijlage

10 mei 2021

Dag heer Heijder,

Hierbij enkele actuele vacatures:

https://nl.indeed.com/vacatures-in-Vaassen?advn=3751578720901482&vjk=6856d159b8d50490
https://nl.indeed.com/vacatures-in-Vaassen?vjk=e30b5c5147640397
https://www.uitzendbureau.nl/vacature/12126331-assemblagemedewerker
https://www.uitzendbureau.nl/vacature/11955404-schoonmaker
https://www.uitzendbureau.nl/vacature/12214805-medewerker-klantenservice
https://www.eptotalelectronics.nl/Vacatures/
https://www.werkzoeken.nl/vacatures-in-vaassen_100178/5741181_orderpicker/
https://www.werkzoeken.nl/vacatures-in-vaassen_100178/5545190_groenmedewerker/
https://www.werkzoeken.nl/vacatures-in-vaassen_100178/5834587_productiemedewerker-verzinkafdeling/
https://www.werkzoeken.nl/vacatures-in-vaassen_100178/5826292_commercieel-medewerker-binnendienst/
https://www.werkzoeken.nl/vacatures-in-vaassen_100178/5722999_voorman-groenvoorziening/

Dit zijn enkele vacatures die ik ben tegengekomen, succes met solliciteren. Er is op dit moment veel betaald werk beschikbaar in diverse sectoren, dus doe je voordeel hiermee. Stuur je me nog je sollicitaties van week 18-2021.

Wanneer kan je je ID-bewijs bij de gemeente Epe ophalen? Ik neem aan dat je vervolgens ook contact opneemt met PicNic voor een kennismakingsgesprek, mits je dan nog geen betaalde baan hebt.

Met krachtige groet,

[naam trajectregisseur]

Trajectregisseur team Trajectregie

Afdeling Loket Sociaal
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning