Epe stuurt klacht door naar Apeldoorn

Bijgewerkt: za 10 april 2021 - 21:45 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Na overleg met de klachtencoördinator van gemeente Apeldoorn stuurt gemeente Epe de klacht van 1 april 2021 door naar gemeente Apeldoorn en legt aan Ray Heijder uit waarom.

Awb artikel 3.2 eerste lid:
Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

Bericht gemeente Epe

7 april 2021

Beste heer Heijder,

Op 2 april 2021 heeft u bij ons een klacht ingediend. Uw klacht gaat over de manier waarop u bent behandeld door twee medewerkers van de gemeente Apeldoorn op 1 april 2021.

Voor uw klacht heb ik contact gehad met [naam klachtencoördinator], klachtencoördinator van de gemeente Apeldoorn. Wij komen tot de conclusie dat uw klacht behandeld moet worden door de gemeente Apeldoorn. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente Apeldoorn en zijn ondergeschikt aan het college van de gemeente Apeldoorn (artikel 9:1 Awb). Uw klacht heb ik doorgestuurd (artikel 2:3 Awb).

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[naam klachtencoördinator gemeente Epe]
klachtencoördinator.