Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Bijgewerkt: do 15 juli 2021 - 23:49 uur

> Start
> De macht van de klacht

Deze praktijkcasus bevat maar liefst vijf klachten tegen een functionaris (trajectregisseur) werkzaam bij de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning, Afdeling Loket Sociaal. Bij één klacht (de eerste) richt de klacht zich ook tegen een juridisch adviseur van afdeling Juridische Zaken (Eenheid Veiligheid & Recht). Beide afdelingen zijn van gemeente Apeldoorn.

Het gaat om klachtwaardige bedrijfsvoering en/of bejegening door ambtenaren.


Vijf klachten

  1. 02/04/2021 - Klachtwaardig gesprek
  2. 05/05/2021 - Klachtwaardige verdachtmaking
  3. 10/05/2021 - Klachtwaardige selectie van vacatures
  4. 21/05/2021 - Klachtwaardige beschuldiging
  5. 01/06/2021 - Klachtwaardige reactie op een aanvraag

 

Lokaal wettelijk kader klachtenbehandeling

Uitvoering door gemeenteambtenaren moet getoetst kunnen worden aan het beleid van het bestuursorgaan. Dat geldt ook bij de klachtbehandeling. Bij vier klachten tegen gemeente Apeldoorn kreeg Ray Heijder een informatieblad klachtenbehandeling toegezonden. Hij wil de inhoud daarvan aanhouden tegen de lokale wet- en regelgeving.

Het beleid is niet of niet gemakkelijk terug te vinden en daarom dient Ray een informatieverzoek in bij gemeente Apeldoorn.


Klachtbehandeling: hoorgesprek

Op 11 juni 2021 werd volgens de uitnodiging de set van vijf klachten besproken in aanwezigheid van de klager en de beklaagde trajectregisseur.

Ray Heijder vertelt er iets over: Een hoopgevend hoorgesprek.

Helaas werd het enthousiasme bij Ray snel weggenomen door een zeer teleurstellend concept besprekingsverslag van gemeente Apeldoorn.

Ray heeft vervolgens een eigen waarheidsgetrouw besprekingsverslag ingediend bij de gemeente.


Klachtafhandeling

De klachtafhandelingsbrief van gemeente Apeldoorn voor de vijf klachten is binnen. De klachtafhandeling schiet ernstig tekort en brengt de gemeente en mij niet dichter tot elkaar.

Nadat Ray Heijder als klager zijn ongenoegen bekendmaakte aan gemeente Apeldoorn, volgt er een uitnodiging voor een vervolggesprek. Een dag vooraf heeft Ray ter voorbereiding en als input het e.e.a. op papier gezet.


Knullige timing van de trajectregisseur

Een beetje knullig is dat de trajectregisseur het tijdens dit proces (en twee dagen voor het vervolggesprek) nodig acht om een voortgangsgesprek in te plannen.

Wat zou zijn teamleider (tevens klachtbehandelaar) daarvan vinden? Tijd voor een kennisgeving.

Vervolgens komt de trajectregisseur met een ongemotiveerde herplanning van het voortgangsgesprek. Aanleiding voor de nieuwe klacht ongemotiveerd verplaatsen gesprek.