Mediapauze, een pas op de plaats

Bijgewerkt: di 20 juli 2021 - 20:31 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

De Waardendriehoek
De Waardendriehoek, een instrument van het Instituut voor Publieke Waarden (publiekewaarden.nl)

16 juli 2021 - Vanmorgen heb ik een goed en openhartig gesprek mogen voeren met de teammanager Trajectregie van gemeente Apeldoorn naar aanleiding van mijn klachten. Het gesprek heeft de gemeente en mij nader tot elkaar gebracht. Dat vraagt van mijn professionaliteit om een mediapauze, een pas op de plaats.

De mediapauze houdt in dat ik voorlopig geen nieuwe berichten en teksten met betrekking tot gemeente Apeldoorn meer plaats op deze website en op Twitter. Inhoud van voor 16 juli 2021 blijft wel gewoon staan.

Door Ray Heijder

De teammanager Trajectregie en ik zijn overeengekomen dat we de impasse die is ontstaan tussen de gemeente en mij gaan proberen te doorbreken met het instrument De Waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW).

De komende tijd zullen we samen de concrete invulling daarvan gaan vormgeven. Vanuit mijn eigen professionaliteit vind ik het noodzakelijk om deze beweging een eerlijke kans en ruimte te geven en daarom heb ik besloten om met ingang van vandaag een mediapauze als pas op de plaats voor zover dit - gemeente Apeldoorn en gemeente Epe betreft - in te lassen op Burgerheid.nl en op Twitter.


Wapenstilstand? Vredesverdrag?

Het een en ander betekent niet dat er ook een wapenstilstand of zelfs een vredesverdrag tussen gemeente Epe, gemeente Apeldoorn en mij is overeengekomen. De bestuursrechtelijke procedures gaan gewoon door en ik bereid procedures bij de civiele rechtbank (leerstuk onrechtmatige overheidsdaad) voor.

Wel is het voorstelbaar dat geslaagde inzet van het instrument De Waardendriehoek tot een klimaat leidt dat het procesbelang van juridische procedures doet afnemen en in het ideale geval laat wegvallen.

Vooralsnog is de nieuwe koers nog te broos en zal er wel wat in beton moeten worden gegoten, maar goede hoop gloort!

Het is een positieve stap dat er voorlopig een einde is gekomen aan het elkaar voor de bus gooien en bij elkaar het bordje leeg eten om triomfen te behalen.