Lokaal wettelijk kader klachtenbehandeling

Bijgewerkt: do 3 juni 2021 - 14:01 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Uitvoering door gemeenteambtenaren moet getoetst kunnen worden aan het beleid van het bestuursorgaan. Dat geldt ook bij de klachtenbehandeling. Bij vier klachten tegen gemeente Apeldoorn kreeg Ray Heijder een informatieblad klachtenbehandeling toegezonden. Hij wil de inhoud daarvan aanhouden tegen de lokale wet- en regelgeving.

Het lokaal beleid is niet of niet gemakkelijk terug te vinden en daarom dient Ray een informatieverzoek in bij gemeente Apeldoorn.

Inmiddels heeft gemeente Apeldoorn op 31 mei 2021 gereageerd met een ontwijkend antwoord waarna we op 3 juni 2021 nog een knullige vervolgreactie van haar konden optekenen.


Informatieverzoek

Gemeente Apeldoorn
Klachten_MaatschappelijkeOntwikkeling@apeldoorn.nl

Onderwerp: Lokale wet- en regelgeving klachtenbehandeling

Datum: 29 mei 2021

Geachte behandelaar,

Naar aanleiding van vier klachten die ik heb ingediend bij gemeente Apeldoorn is mij het 'informatieblad klachtenbehandeling' toegezonden.

Ik wil de inhoud van het informatieblad alsmede de klachtenbehandeling in de praktijk kunnen toetsen aan lokale wet- en regelgeving (zoals beleidsregels).

Om die reden verzoek ik u om mij te informeren over het lokale wettelijk kader van de klachtenbehandeling bij gemeente Apeldoorn.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Informatieblad klachtenbehandeling