Knullige vervolgreactie gemeente Apeldoorn

Bijgewerkt: do 3 juni 2021 - 14:07 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn
Lokaal wettelijk kader klachtenbehandeling

Na het geven van een ontwijkend antwoord op de vraag over het lokaal wettelijk kader klachtenbehandeling, presteert gemeente Apeldoorn het om een knullige vervolgreactie te geven.

Met de vervolgreactie weet Ray Heijder nu wel wat hij wil weten, maar hij vraagt nog wel even aandacht voor de knulligheid.


Knullige vervolgreactie

3 juni 2021

Geachte heer Heijder,

Als concern klachten coördinator ontving ik uw onderstaande email waarin u reageert op de email van het secretariaat Loket Sociaal d.d. 31 mei 2021. U stelt dat een ontwijkend antwoord heeft ontvangen op uw informatieverzoek, echter dat is niet het geval. De gemeente Apeldoorn is zoals ieder overheidsorgaan gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht en beschikt daarnaast niet over gemeentelijk beleid (zoals beleidsregels) met betrekking tot klachten. Er is dus geen sprake van lokale wet- en regelgeving binnen de gemeente Apeldoorn die u wordt onthouden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

[naam functionaris]
juridisch adviseur en concern klachten coordinator
afdeling Juridische Zaken


Reactie Ray Heijder

Gemeente Apeldoorn
afdeling Juridische Zaken

3 juni 2021

Geachte mevrouw [naam functionaris],

Vooropgesteld dank ik u voor uw snelle reactie.

U heeft mij nu voldoende ingelicht. Wel verzoek ik u nog even naar uw eigen verhaal te kijken.

U stelt dat het niet zo is dat ik een ontwijkend (primair) antwoord heb gekregen, maar spreekt dat vervolgens direct tegen door aan te geven dat er geen gemeentelijk beleid is ten aanzien van de klachtenbehandeling.
Dat is precies het antwoord dat ik direct had verwacht en ook had kunnen krijgen van gemeente Apeldoorn.

Maar zoals ik hiervoor aangaf, ik weet nu voldoende.

Ik zal aan de gemeenteraad schriftelijke vragen stellen over het ontbreken van gemeentelijk beleid.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder