Klacht ongemotiveerd verplaatsen gesprek

Bijgewerkt: vr 9 juli 2021 - 11:37 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn wil het liefst geloven dat ik klachten indien om lastig te doen en haar te chanteren. Mijn werkelijke beweegreden is dat ik wil bereiken dat de organisatie (eindelijk) behoorlijk gaat handelen volgens de kernwaarden van de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Daarnaast leveren klachten mij extra bewijsmateriaal op voor lopende en toekomstige rechtszaken.

Deze nieuwe klacht ziet op het principe van het opgeven van een reden als je geagendeerd gesprek wilt verzetten. Als burger wordt dat van mij verwacht, maar andersom mag ik dat ook van de overheid verwachten.

Mijn trajectregisseur stelt een voortgangsgesprek gepland op 14 juli 2021 uit naar 21 juli 2021. Waarom?


Ingediende klacht

Klacht


E-mail trajectregisseur

Verplaatsen gesprek