Kennisgeving voortgangsgesprek trajectregie

Bijgewerkt: do 8 juli 2021 - 12:32 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Hoewel er op 16 juli 2021 een tweede gesprek staat met de teamleider Trajectregie naar aanleiding van de klachtafhandelingsbrief van 24 juni 2021 acht de trajectregisseur het noodzakelijk om twee dagen ervoor op 14 juli 2021 een voortgangsgesprek te plannen.

De stap is opmerkelijk omdat deze voortvloeit uit een bestreden besluit dat inmiddels onder de rechter ligt en van waaruit de onderliggende vijf klachten zijn voortgekomen. Nog opmerkelijker is deze beweging tegen het licht van een openstaand actiepunt van de klachtafhandeling, namelijk het onderzoeken door de teamleider trajectregie of het bestreden besluit wellicht toch beter even op pauze kan worden gezet (hangende bezwaar en beroep).

Door Ray Heijder


Kennisgeving voortgangsgesprek trajectregie

Gemeente Apeldoorn
Maatschappelijke Ontwikkeling – Trajectregie

t.a.v. [teammanager Trajectregie]
Klachten_MaatschappelijkeOntwikkeling@apeldoorn.nl

Onderwerp: kennisgeving voortgangsgesprek trajectregie

Datum: 8 juli 2021

Geachte [teammanager Trajectregie],

Hoewel er op 16 juli 2021 een tweede gesprek staat met u naar aanleiding van de klachtafhandelingsbrief van 24 juni 2021 acht trajectregisseur [naam trajectregisseur] het noodzakelijk om twee dagen ervoor op 14 juli 2021 een voortgangsgesprek te plannen.

De stap is opmerkelijk omdat deze voortvloeit uit een bestreden besluit dat inmiddels met een beroep onder de rechter ligt en van waaruit de onderliggende vijf klachten zijn voortgekomen. Nog opmerkelijker is deze beweging tegen het licht van een openstaand actiepunt van de klachtafhandeling, namelijk het onderzoeken door u of het bestreden besluit wellicht toch beter even op pauze moet worden gezet (hangende bezwaar en beroep). Het resultaat van uw onderzoek is nog niet aan mij teruggekoppeld.

Ik laat het verder aan uw beoordeling over of de timing van het voortgangsgesprek op 14 juli 2021 nou wel zo goed is.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen