Gemeente Epe blijkt dé grote boosdoener

Bijgewerkt: za 17 juli 2021 - 13:27 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

17 juli 2021 - Na een goed en openhartig gesprek met de teammanager Trajectregie naar aanleiding van mijn klachten zijn de gemeente Apeldoorn en ik nader tot elkaar gekomen. Dat is eigenlijk heel goed nieuws na jaren van conflict. Het heeft mij aangezet om een mediapauze, een pas op de plaats, in te lassen in relatie tot deze gemeente. Maar gemeente Epe blijkt nu dé grote boosdoener in mijn casus en daarover zal ik zeker niet zwijgen!

Door Ray Heijder

Gemeente Apeldoorn maakt een goede beweging richting concrete probleemoplossing. Met de teammanager Trajectregie ben ik overeengekomen dat we gaan proberen de impasse die is ontstaan tussen de gemeente en mij te doorbreken met het instrument De Waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Dit gaan we op korte termijn vormgeven en uitvoeren.


Risico op terugfluiten door gemeente Epe

Hoewel de teamleider Trajectregie geacht moet worden voldoende mandaat te hebben, lijkt er het risico te bestaan dat zij bij deze positieve beweging wordt teruggefloten door gemeente Epe. We hebben dit risico ook besproken tijdens ons gesprek op 16 juli 2021.

Gemeente Epe heeft geen oplossing voor ogen maar begeeft zich op oorlogspad.

Gemeente Epe wil haar inwoner meneer Heijder linksom of rechtsom gaan aanpakken op rechtmatigheid.

Dat betekent dat het college van Epe naarstig zoekt naar aanknopingspunten om mij strafmaatregelen op te leggen. Doordat Epe niet zelf de Participatiewet uitvoert, is zij daarbij afhankelijk van gemeente Apeldoorn en probeert haar opdrachtnemer voor haar karretje te spannen om mij - zo te zeggen - te pakken te krijgen.

Dit leidt tot een heel lastig spagaat voor gemeente Apeldoorn: enerzijds neigt deze uitvoeringsorganisatie naar het onderzoeken, erkennen en herstellen van gemaakte fouten wil, terwijl er de hijgende adem van het gemeentebestuur van Epe is die als opdrachtgever de opdrachtnemer probeert aan te zetten tot onrechtmatig handelen.


Omstreden gemeentebestuur Epe

Het huidige gemeentebestuur van gemeente Epe is niet onomstreden. Het is niet vanzelfsprekend dat deze lokale overheid het goede met de inwoners voorheeft. Helaas gaat Rechtbank Gelderland daar tot nu toe in mijn beroepszaken wel steeds van uit en gelooft de rechter het blindelings als de gemandateerde van het college - volstrekt ongemotiveerd - beweert:

Het college vindt dat er een deugdelijk besluit is genomen.

Lees ter illustratie eens de publicatie in dagblad De Stentor:

Epe krijgt een 1 van de burger, maar gemeente is blij met zichzelf

Burgers van Epe oordelen vernietigend over hun gemeente, terwijl politici en ambtenaren juist bovengemiddeld positief zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar het functioneren van de lokale democratie. Slechts 11 procent van de inwoners zegt vertrouwen te hebben in het gemeentebestuur. Vertaald in een rapportcijfer: een 1.
https://www.destentor.nl/regio/epe-krijgt-een-1-van-de-burger-maar-gemeente-is-blij-met-zichzelf~a46d3eca/


Schendingen van de wet

Het college van gemeente Epe begeeft zich met haar rancuneuze en inwonervijandige houding op een zeer bedenkelijke weg. Zij schendt tenminste twee rechtsbeginselen:

    1. Verbod op détournement de pouvoir
      Dit is een verbod voor bestuursorganen om bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn. Zie voor het wettelijk kader artikel 3:3 Algemene wet bestuursrecht.
    2. Beginsel van fair play
      Het beginsel van fair play moet ervoor zorgen dat bestuursorganen eerlijk handelen wanneer ze besluiten nemen. Soms gebeurt het dat gemeenten vooringenomen zijn en de procedure bemoeilijken. Zie voor het wettelijk kader artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht.

Volgende stap: voorzieningenrechter nader informeren

Er staat bij Rechtbank Gelderland nog een (inmiddels vierde) verzoek open tot het treffen van een voorlopige voorziening. Ik zal spoedig de voorzieningenrechter nader informeren over de ontwikkelingen bij gemeente Apeldoorn en gemeente Epe.

UPDATE:
Het nader informeren van de rechtbank is inmiddels gedaan:
Ga niet zomaar uit van goede bedoelingen gemeente Epe!