Een hoopgevend hoorgesprek

Bijgewerkt: do 24 juni 2021 - 17:48 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

De vijf klachten die ik in april/mei indiende tegen ambtenaren van gemeente Apeldoorn werden besproken op 11 juni 2021 tijdens een hoorgesprek met de teammanager werk & inkomen en de trajectregisseur (één van de beklaagden) zelf. Er werd een verslag gemaakt door een notulist.

Door Ray Heijder

Aan het gesprek heb ik een heel goede indruk overgehouden. Het was vooral een monoloog met mij aan het woord, maar dat is in de gegeven situatie juist goed. Ik ben er namelijk door in de gelegenheid gesteld om de gehele context waarin de klachten bestaan uitgebreid toe te lichten. De teamleider Werk & Inkomen stond naar mijn oordeel erg open voor mijn verhaal.


Geen inhoudelijke behandeling

De vijf klachten zijn niet inhoudelijk behandeld. Het is meer gegaan over oorzaak-gevolg en het grotere plaatje (het heersende slechte klimaat van de verhouding burger-gemeente). Ik ga er echter van uit dat gemeente Apeldoorn uiteindelijk in de schriftelijke beslissing op de klachten ook voldoende op de inhoud zal ingaan.


Game changer

Misschien is het wat vroeg om te juichen, maar ik durf toch voorzichtig te denken dat dit hoorgesprek het begin van een game changer is.

Veel zal afhangen hoe gemeente Apeldoorn de vijf klachten nu verder afhandelt.