De macht van de klacht

Bijgewerkt: zo 11 april 2021 - 12:20 uur

> Start

De invloed die je als burger kan hebben met een klacht tegen de gemeente, wordt vaak onderschat. Je kunt er vaak meer mee bereiken voor jezelf, de samenleving en de gemeente zelf. In deze rubriek breken we een lans voor de gemeentelijke klachtbehandeling.

Mede via de praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn willen we erachter komen wat we nou echt van de gemeentelijke klachtbehandeling mogen, kunnen en moeten verwachten en wat we er zelf aan moeten doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Wat is een klacht?
Wat is geen klacht?
Wettelijk kader: landelijk
Wettelijk kader: lokaal
Welke ombudsman?