Ingebrekestelling aanvraag ontheffing mondkapjesplicht

Bijgewerkt: za 24 juli 2021 - 15:03 uur

Er is nog geen besluit genomen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de aanvraag van Ray Heijder van 14 december 2020. Tijd om de organisatie in gebreke te stellen.

  1. Aaanvraag van 14 december 2020
  2. Ontvangstbevestiging 17 december 2020
  3. Ontvangstbevestiging ingebrekestelling 12 juli 2021

Ingebrekestelling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EH Den Haag

R.M.F. Heijder
[straat + nummer]
[postcode] Vaassen

Vaassen, 8 juli 2021

Geachte behandelaar,

Op 14 december 2020 heb ik de aanvraag ‘Aanvraag ontheffing mondkapjesplicht’ bij u ingediend.

De ontvangst van de aanvraag is door u bevestigd op 17 december 2020 met kenmerk Dco-1802343.

U heeft nog geen beslissing aan mij bekendgemaakt, de beslistermijn van mijn aanvraag is ruimschoots verstreken.

Ik stel u in gebreke en verzoek u om mij alsnog een besluit te sturen.

Als u twee weken na mijn ingebrekestelling geen besluit aan mij heeft bekendgemaakt, bent u een dwangsom aan mij verschuldigd.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen