Gemeente Beuningen speelt verstoppertje

Bijgewerkt: ma 26 juli 2021 - 22:47 uur

> Start
> Individuele inkomenstoeslag

*** UPDATE: situatie inmiddels verbeterd **
Naar aanleiding van onderstaande klacht heeft gemeente Beuningen de informatievoorziening op peil gebracht.

Zie https://www.beuningen.nl/werk_en_uitkering/Individuele_inkomenstoeslag


Het lijkt er sterk op dat gemeente Beuningen liever niet heeft dat haar armlastige inwoners (minima) de individuele inkomenstoeslag aanvragen. Op haar website is er niets over te vinden terwijl dat bij de andere Gelderse gemeenten wel het geval is.

Om te bekijken of dit vermoeden over het spelen van verstoppertje terecht is, heeft Ray Heijder een informatieverzoek ingediend bij gemeente Beuningen.

En inderdaad, gemeente Beuningen doet moeite om de minima van de geldpot weg te houden en vergeet zich daardoor dienstbaar op te stellen!

Dat is onacceptabel onbehoorlijk handelen, dus tijd voor een klacht.


Klacht

Gemeente Beuningen
t.a.v. de klachtencoördinator
(online ingediend met DigiD)

Onderwerp: ondeugdelijke afhandeling informatieverzoek

Datum: 6 juli 2021

Geacht klachtencoördinator,

Gisteren heb ik via het online contactformulier een informatieverzoek gedaan bij gemeente Beuningen. Ik vroeg nadat ik deze zelf niet kon vinden op de gemeentelijke website naar de online informatie over de individuele inkomenstoeslag bij gemeente Beuningen.

Bij de correspondentie die volgde met [naam medewerker], medewerker vakbalie Zorg en Inkomen, voel ik mij onheus bejegend.

Naar mijn oordeel maakte de medewerker omzeilende bewegingen door mij naar de website van de Rijksoverheid te wijzen en ging tot slot over tot het verstrekken van onjuiste informatie. De ‘individuele inkomenstoeslag’ is namelijk niet voor iedereen gelijk en verschilt per gemeente. Niet voor niets geldt er een lokale verordeningsplicht voor de voorziening.

Met deze klacht wil ik bereiken dat de gedragingen van de medewerker worden gecorrigeerd en ik alsnog een deugdelijk antwoord op mijn informatieverzoek krijg.

De beklaagde correspondentie voeg ik bij.

Ik ga ervan uit dat mijn klacht volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht door gemeente Beuningen wordt afgehandeld.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Correspondentie via e-mail op 6 juli 2021

Medewerker:

U heeft een mail gestuurd inzake de individuele inkomenstoeslag. De gemeente Beuningen heeft deze formulieren niet op de website staan.

Voor wie wilt u een formulier aanvragen?

Klager:

Ik vroeg niet om een formulier, maar om informatie over de individuele inkomenstoeslag op de website.
Zou u mij willen berichten waar ik die kan vinden?

Medewerker:

Heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag? | Rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/vraag-en-antwoord/individuele-inkomenstoeslag

Op deze website kunt u de informatie vinden.

Klager:

Dit is nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Ik stel u nogmaals in de gelegenheid mijn vraag te beantwoorden.

Medewerker:

U heeft nu contact met de gemeente Beuningen bij Nijmegen. Aan uw adres te zien woont u niet in onze gemeente.

Klager:

Ik geef het op. Ik zal een bejegeningsklacht tegen u indienen.
Mogelijk krijg ik via die procedure wel een fatsoenlijk antwoord.

Medewerker:

Op de website staat geen info inzake de IIT. Deze regeling kunt u nalezen bij de Rijksoverheid.nl. De regeling is voor iedereen gelijk en het maakt niet uit in welke gemeente men woont.

Jammer dat u niet tevreden bent met mijn antwoord.

Klager:

Uw informatie is onjuist. Ik zal met een bejegeningsklacht proberen om deze gedraging te laten corrigeren.