Individuele inkomenstoeslag

Bijgewerkt: wo 14 juli 2021 - 12:55 uur

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als extraatje voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten leven. De toeslag is een geldbedrag dat één keer per 12 maanden door de gemeente kan worden verstrekt en is vrij besteedbaar. Je mag dus zelf weten waarvoor je het geld gebruikt.

Het zijn veelal bijstandsgerechtigden die voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen, maar als je een betaalde baan hebt, kan het ook zijn dat je langdurig van weinig geld moet leven. Vaak moet je om de toeslag te krijgen dan wel meer moeite doen om aan te tonen dat je er recht op hebt. De gemeente heeft in zo'n geval vaak minder gegevens dan wanneer ze een bijstandsdossier van jou heeft.


Beleid en informatie

Elke gemeente bepaalt zelf hoe hoog de individuele inkomenstoeslag is en wat wordt verstaan onder een langdurig laag inkomen. Zij moet wat ze daarover bepaalt (haar beleid) wel officieel vastleggen in een verordening die openbaar te raadplegen is.

Een gemeente doet er goed aan om op haar website volledig en correct te informeren over de individuele inkomenstoeslag. Bekijk eens hoe gemeenten in de provincie Gelderland via hun website informeren over de toeslag.


Vrij besteedbaar

De individuele inkomenstoeslag is vrij besteedbaar. Dat betekent dat de gemeente zich niet dwingend mag bemoeien waar je het aan uitgeeft. Ze mag wel adviseren, maar handelt behoorlijk als ze de vrije besteding niet verzwijgt.


Verstrekking op aanvraag

Een belanghebbende moet om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen een aanvraag bij de gemeente indienen. De gemeente maakt de beslissing op de aanvraag aan de belanghebbende bekend in een besluit dat voor bezwaar vatbaar is.

Sommige gemeenten gaan bij hun bijstandsgerechtigden (na een aantal jaren) over tot automatische verstrekking.


Goed voorbeelden vrije besteding

"Deze bijdrage mag vrij worden besteed aan bijvoorbeeld een uitje of de aanschaf van noodzakelijke spullen."
Gemeente Lochem

U hoeft niet te verantwoorden hoe u de toeslag besteedt.
Gemeente Barneveld


Slecht voorbeeld: gemeente Beuningen geeft geen informatie

Gemeente Beuningen doet moeite om minima van de geldpot weg te houden en vergeet zich daardoor dienstbaar op te stellen. Daarom tijd voor een klacht. Update: de klacht heeft ertoe geleid dat gemeente Beuningen nu wel over de individuele inkomenstoeslag informeert.