Zitting rechtbank 25 februari 2021

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:52 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Op donderdag 25 februari 2021 om 11:00 uur was er een zitting in Arnhem (Paleis van Justitie) voor de behandeling van drie kwesties inclusief die voor de spoedprocedure in dit dossier. De uitspraak wordt rond 11 maart 2021 verwacht.

Ray Heijder nam het daar op tegen gemeente Epe. De rechter boog zich over twee verzoeken om een voorlopige voorziening (spoedprocedure) en een beroep 'niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsorganisatie'.

De drie kwesties

De drie kwesties die op de rol stonden:

Voorlopige voorziening m.b.t. besluit 'Traject naar werk'
Het gaat om de spoedprocedure die Ray Heijder op 16 februari 2021 heeft gestart tegen het bestreden besluit 'Traject naar werk' van 15 februari 2021. Ray wil met een voorlopige voorziening de uitvoering van het bestreden besluiten hangende het bezwaar (en eventueel beroep) laten schorsen door de rechter.
Bekijk ook het gehele dossier.

Voorlopige voorziening m.b.t. terugvordering voorschot 2016
Op de toch al minimale, uitgeklede bijstandsuitkering van Ray Heijder wordt sinds januari van dit jaar nog eens € 30,73 ingehouden. Hij heeft daartegen twee bezwaren en een aanvraag kwijtschelding ingediend. Hangende de bezwaren wil Ray dat door middel van een voorlopige voorziening de maandelijkse inhouding wordt gestaakt en het reeds ingehouden bedrag alsnog wordt uitbetaald door gemeente Epe.

Beroep 'niet tijdig beslissen door een overheidsorganisatie
Tevens werd beroepszaak ARN 20/6127 behandeld (zie het dossier). Doel: gemeente Epe dwingen tot het alsnog nemen van een inhoudelijk besluit.

Drie kwesties

Voorlopige voorziening m.b.t. besluit 'Traject naar werk'

Voorlopige voorziening m.b.t. terugvordering voorschot 2016
Geen dossier op Burgerheid.nl

Beroep 'niet tijdig beslissen door een overheidsorganisatie