Zesde poging na absurde handelswijze rechtbank Gelderland

Bijgewerkt: za 18 september 2021 - 12:15 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Met de uitspraak op het vijfde verzoek om een voorlopige voorziening geeft rechtbank Gelderland, in het bijzonder de voorzieningenrechter, blijk van een absurde, abjecte handelswijze. Daarbij is er naar mijn oordeel sprake van stemmingmakerij en smadelijke belediging. Je zou dit van het gerecht niet (mogen) verwachten.

Door Ray Heijder

Daarom een zesde verzoek.

Later gevolgd door:

  1. Aanvraag bijzondere bijstand voor de betaling van het griffierecht.
  2. Schriftelijke beschuldiging van schending van het verbod op détournement de pouvoir (misbruik bevoegdheid).

 

Zesde verzoek voorlopige voorziening

Verzoek


Uitspraak (afwijzing vijfde verzoek)

Uitspraak Uitspraak