Weigering Lucrato/vervangende inzet

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 13:08 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Werkbedrijf Lucrato in Apeldoorn zou geweigerd hebben om Ray Heijder te ondersteunen. Over de reden daarvoor gaan verschillende berichten die nog formeel moeten worden bevestigd. Een manier om dat voor elkaar te krijgen, is het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe te verzoeken om een besluit te nemen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Huidige status:
Beroep bij Rechtbank Gelderland sinds 9 september 2021 en bezwaar (m.b.t. ingebrekestelling) bij college b&w van Epe sinds 12 augustus 2021


De gevolgde procedure tot nu toe

 1. 14/05/21 Aanvraag
  Met deze aanvraag verzoekt Ray Heijder het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe een besluit te nemen over de geweigerde inzet van werkbedrijf Lucrato Apeldoorn bij zijn ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de vervangende inzet van de trajectregisseur.
 2. 03/06/21 Brief gemeente
  In een brief stelt gemeente Epe dat zij geen besluit hoeft te nemen.
 3. 04/06/21 Bezwaar
  Ray Heijder vat de brief van 3 juni 2021 op als een weigering tot het nemen van een besluit. Dat staat volgens de wet gelijk aan het wel nemen van een besluit. Daardoor kan er in bezwaar worden gegaan.
 4. 14/07/21 Brief "Afdoening bezwaarschrift zonder horen"
  Kennelijk is de onafhankelijke bezwarencommissie er samen met gemeente Epe er al zeker van dat het bestuursorgaan zonder meer gelijk heeft en is besloten om Ray Heijder niet over zijn bezwaarschrift te horen. Dat zou namelijk 'kennelijk niet-ontvankelijk' zijn.
 5. 29/07/21 Beslissing op bezwaar
  Gemeente Epe blijft bij het standpunt dat zij geen besluit op de aanvraag hoefde te nemen en verklaard het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.
 6. 31/07/21 Ingebrekestelling
  Ray gaat mee in de gedachte van gemeente Epe over het niet nemen van een besluit en ook in het volgens haar niet weigeren van het nemen van een besluit. Hij gaat er niet in mee dat er geen sprake is van een vereist besluit. Er moet volgens hem dus alsnog een besluit worden genomen.
 7. 10/08/21 Beslissing op de ingebrekestelling
  In reactie op de ingebrekestelling valt gemeente Epe in herhaling: volgens haar is er geen sprake van een aanvraag waarvoor een besluit is vereist. Daardoor kan zij volgens haar ook niet in gebreke worden gesteld.
 8. 12/08/21 Bezwaar tegen de beslissing op de ingebrekestelling
  Een schriftelijke reactie op een ingebrekestelling staat volgens de vaste jurisprudentie gelijk aan een besluit waartegen in bezwaar kan worden gegaan.
 9. 09/09/21 Beroep tegen de beslissing op het bezwaar van 29/07/21
  Gemeente Epe en Ray Heijder blijven verdeeld over de aanvraag van 14 mei 2021 inzake de weigering door werkbedrijf Lucrato en de vervangende inzet.