Voorlopige voorziening kwestie bijzondere bijstand

Bijgewerkt: za 18 september 2021 - 14:22 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Nadat Rechtbank Gelderland met een valse beschuldiging is gaan zieken over ontheffing van het betalen van griffierecht, is gemeente Epe dat in samenwerking met gemeente Apeldoorn ook gaan doen door bijzondere bijstand te weigeren. Ray Heijder is hiertegen in bezwaar gegaan. Omdat er een spoedeisend belang is, door de betalingstermijn van het griffierecht, heeft Ray een voorlopige voorziening hangende het bezwaar aangevraagd die de gemeente moet dwingen tot het verlenen van € 49,- bijzondere bijstand.

Het ' grappige' is dat dit verzoek om een voorlopige voorziening ook weer leidt tot griffierecht waar Ray Heijder ontheffing voor moet aanvragen. En zo blijven we elkaar bezighouden, Ray Heijder, gemeente en rechtbank.

Later toegewezen zaaknummer: ARN 21/4236


Verzoek om voorlopige voorziening

vovo


Herstel niet meegezonden bezwaarschrift

Aanvulling


Reactie op verzoek in ontvangstbevestiging

Aanvulling