Voorbereidingsstuk ook naar bezwarencommissie

Bijgewerkt: vr 26 maart 2021 - 18:30 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Bericht

26 maart 2021

Geachte [secretaris onafhankelijke bezwarencommissie],

Zoals op 19 maart 2021 al in een e-mailbericht aangekondigd, doe ik u hierbij een digitaal exemplaar toekomen van het voorbereidingsstuk dat ik naar de deelnemers van het gesprek van 1 april 2021 heb gestuurd.

Dat zijn de trajectregisseur Activering en Inkomen en een juridisch medewerker van de Eenheid Veiligheid en Recht.

Ik verzoek u om het stuk toe te voegen aan het bezwaar met kenmerk DOS-2021-010132.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder