Vervolgaanvraag individuele inkomenstoeslag

Bijgewerkt: ma 5 juli 2021 - 13:15 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

5 juli 2021 - Vorige jaar kreeg ik de individuele inkomenstoeslag toegewezen. Daar was in de traditie van gemeente Epe/gemeente Apeldoorn wel weer eerst een bezwaarprocedure voor nodig. Het jaar daarvoor werd mijn aanvraag ook na bezwaar niet toegekend. Daarvoor loopt nog een gerechtelijke procedure.

Door Ray Heijder

Vandaag heb ik een vervolgaanvraag ingediend. Hopelijk gaat het nu eindelijk eens een keer zonder horten of stoten.

Meer over de individuele inkomenstoeslag >


Vervolgaanvraag individuele inkomenstoeslag

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
gemeente@epe.nl

Kopie aan:
Gemeente Apeldoorn
Bijzondere bijstand / Minimabeleid
inkomensondersteuning@apeldoorn.nl

Onderwerp: vervolgaanvraag individuele inkomenstoeslag

Datum: 5 juli 2021

Geacht college,

Met deze aanvraag verzoek ik het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe een besluit te nemen over het aan mij toekennen van de individuele inkomenstoeslag.

Het betreft hier een vervolgaanvraag volgend op de toekenning vorig jaar (peildatum 2 juli 2020) bij besluit 1617877/220022202/BB Minimabeleid/232.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen