Sta ik op een zwarte lijst bij de gemeente?

Bijgewerkt: wo 14 juli 2021 - 12:04 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Mij is via een serieuze bron bij gemeente Apeldoorn (omwille van bronbescherming niet door mij benoemd) ter oren gekomen dat er een instructie bestaat bij de gemeente die bepaalt dat er niet met mij mag worden gesproken. Die zou onder meer gericht zijn aan gemeenteraadsleden. Dit zou - wanneer het waar is - gezien moeten worden als een cordon sanitaire rondom mij en als plaatsing op een 'zwarte lijst'. Ben ik nu een erkende 'enemy of the state' geworden?

Tijd voor een nader onderzoek met onder meer deze inzage op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Door Ray Heijder

Voortgang

  1. Op 14 juli 2021 heeft gemeente Epe een besluit genomen.
  2. Op 14  juli 2021 is Ray Heijder tegen het besluit in bezwaar gegaan (zaaknummer 324054).

Zaaknummer gemeente Epe: 317476

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: aanvraag inzage stukken cordon sanitaire

Datum: 23 juni 2021

Geacht college,

Mij is dankzij een bron bij gemeente Apeldoorn (wegens bronbescherming niet nader te benoemen) ter oren gekomen dat er bij gemeente Epe en gemeente Apeldoorn een cordon sanitaire om mij heen is gebouwd met de instructie ‘er mag niet met de heer Heijder worden gesproken.’ Dat zou onder meer gericht zijn naar de gemeenteraden. Ik zou op een soort ‘zwarte lijst’ zijn geplaatst.

Het behoeft geen toelichting dat – wanneer dit bericht op waarheid zou berusten – dit dan niet alleen van onbehoorlijk bestuur getuigt, maar vooral een onrechtmatige daad zou zijn.

Ik ben een nader onderzoek gestart naar de achtergronden van het bericht en in het kader daarvan verzoek ik het college van gemeente Epe als verwerkingsverantwoordelijke (ook over de verwerkingen door en bij gemeente Apeldoorn) om mij inzage op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming te geven in alle stukken waarin het (nu nog veronderstelde) cordon sanitaire wordt genoemd en beschreven dan wel waarin sporen voorkomen die duiden op een dergelijke maatregel.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen