Spoedprocedure voor schorsing besluit

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand

Het indienen van een bezwaarschrift schorst een bestreden besluit niet. Dat betekent dat een besluit van de gemeente uitgevoerd moet worden ook al ben je het er niet mee eens. Door het bezwaar ontkom je er niet aan.

Toch is er een mogelijkheid om de uitvoering van een besluit hangende het bezwaar te laten schorsen via een spoedprocedure (voorlopige voorziening).

Een voorlopige voorziening is de mogelijkheid voor een persoon, organisatie of instelling om een door een bestuursorgaan genomen besluit dat in werking treedt voorlopig ongedaan te maken door middel van een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Deze mogelijkheid is geregeld in art. 8:81 Awb.

Hangende zijn bezwaar van 16 februari 2021 heeft Ray Heijder een verzoek ingediend bij Rechtbank Gelderland om het besluit van 15 februari 2021 geschorst te krijgen.

Verzoek

VOVO

Actuele status

Op 25 februari 2021 is het verzoek om een voorlopige voorziening behandeld door de voorzieningenrechter. De uitspraak van de rechter wordt verwacht op 11 maart 2021.

Direct voorafgaand

Bezwaar tegen besluit ‘traject naar werk’
Eindelijk een formeel besluit, maar...