Sombere vooruitzichten gesprek

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:25 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Morgen is het zover, dinsdag 9 februari 2021, het gesprek met mij als bijstandsgerechtigde en de trajectregisseur (een soort consulent werk of klantmanager werk) van het team Trajectregie, Afdeling Loket Sociaal, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning. Zie ik er tegenop? Nee volstrekt niet, maar ik ben wel somber gestemd over de vooruitzichten. Ik vertrouw gemeente Apeldoorn voor geen anderhalve meter. De opdrachtgever gemeente Epe evenmin.

Door Ray Heijder

Ik vind het prettig en nuttig om mijn gevoelens over dit op voorhand kansloze gesprek hier online te delen. Niet alleen om het even kwijt te kunnen, maar ook om jou misschien wat bevestiging te geven dat jij niet de enige bent die het ook ongeveer zo meemaakt in jouw situatie. Hoewel elke situatie altijd weer uniek is, zijn de rotstreken van ambtenaren in wezen hetzelfde. Dit doordat ze opzettelijk zijn aangeleerd. Verder kan het sowieso geen kwaad dat er wat publiekelijk staat over de onderdrukking door de vijandige overheid.

Oké, let's go!

Geen flauw idee

Zoals al bijna vijf jaar het geval is, heb ik nog altijd geen flauw idee waar ik werkelijk aan toe ben. Heb ik nou met mijn eigen gemeente Epe te maken of met gemeente Apeldoorn? Formeel is het zo dat ik met 055 heb te dealen omdat 0578 aan haar de uitvoering van de Participatiewet heeft uitbesteed. Maar het gekke is dat alle besluiten die over mij worden genomen en mijn rechtspositie raken de eindverantwoordelijkheid zijn van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe. Daar moet ik ook steeds bij in bezwaar en meestal tegen in (hoger) beroep bij de rechtbank.

Maar als dit nou de enige onduidelijkheid was...

Binnen gemeente Apeldoorn snap ik er vaak ook geen hol van.

 1. Heb ik nou te maken met Werk & Inkomen?
 2. Of nou ineens met Dienst maatschappelijke ondersteuning?
 3. Ben ik nou een klant met een beroep op de Participatiewet of op de Wet maatschappelijke ondersteuning?
 4. Of hebben ze daar eindelijk door dat er een integrale aanpak nodig is?
 5. Heb ik nou met het Activerium aan de Deventerstraat te maken?
 6. Maar waarom dan nu ineens naar het gemeentehuis aan het Marktplein 1 in Apeldoorn?
 7. En waarom niet meer in het gemeentehuis van Epe zoals eerst?
 8. Of in het wijkcentrum in Vaassen zoals de laatste keren omdat "de gemeente graag de mensen in hun vertrouwde omgeving van dienst wil zijn"?

Dat zijn prangende vragen die ik morgen maar eens als eerste ga voorleggen.

Dubieuze gesprekspartner

Dat de functionaris in de rol van trajectregisseur morgen mijn gesprekspartner is, kan ik nogal dubieus en risicovol noemen. Onze relatie is namelijk niet onomstreden! Gemeente Apeldoorn neemt hiermee willens en wetens risico's. Het komt mij voor dat zij samen met gemeente Epe (die het blijft toestaan) volledig verantwoordelijk kan worden gesteld als het (nog verder) de foute kant op gaat.

Het volgende is voorgevallen tussen mij en de trajectregisseur:

 1. In de afgelopen bijna drie jaar meerdere mislukte gesprekken vanwege het uitblijven van concrete afspraken door toedoen van de trajectregisseur;
 2. Het eenzijdig stopzetten van de begeleiding door deze functionaris op onrechtmatige gronden (is weer teruggedraaid na een bezwaarprocedure);
 3. Valse beschuldigingen van hem over mij en deze in samenwerking met een juridisch adviseur van de Eenheid Veiligheid en Recht gemeente Apeldoorn laten opnemen in mijn klantdossier;
 4. Schofferende opmerkingen van hem richting mij zoals "Jij komt nooit aan de bak bij gemeente Apeldoorn en gemeente Epe". Let wel, als iemand die mij juist richting werk moet aanmoedigen!

Cruciaal:
Gemeente Apeldoorn heeft een jaar geleden mijn schriftelijke verzoek tot het vervangen van deze trajectregisseur geminacht en afgewezen met als belangrijkste argument dat de gemeente dat niet nodig vindt.

Neem ik dit de betreffende trajectregisseur kwalijk?

Nee, volstrekt niet. Ik hou de beide gemeenten samen voor de volle 100% verantwoordelijk.

Riskante omstandigheden

In bijna op de kop af vijf jaar (sinds maart 2016) is er een omvangrijk en complex klantdossier ontstaan met inmiddels veel bezwaarprocedures en beroepsprocedures bij Rechtbank Gelderland en de Centrale Raad van Beroep. Enkele bezwaren en meer dan tien (hoger) beroepen lopen nog.

Het is zeer onverantwoord om onder deze omstandigheden een operationeel gesprek te organiseren met nota bene ook nog eens de ambtenaar die een rol heeft gespeeld in de zaken die onder de rechter liggen.

Als ik het voor het zeggen had bij de gemeente zou ik vanwege de riskante omstandigheden voor een andere aanpak hebben gekozen.

Voorzorgsmaatregelen

Omdat het gesprek morgen onder riskante omstandigheden plaats zal vinden, heb ik in elk geval als voorzorgsmaatregelen genomen:

 1. publiekelijk uiting geven aan mijn zorgen;
 2. mijn huisgenoten en een goede kennis (met dossierkennis) geïnformeerd over mijn zorgen;
 3. de gemeente duidelijk gemaakt dat ik een geluidsopname van het gesprek zal maken;
 4. het nadrukkelijke voornemen om elke - voorgestelde - beweging van de gemeente morgen te toetsen op rechtmatigheid vanuit de noodzaak van een voor bezwaar vatbaar trajectbesluit;
 5. dit verhaal vandaag via e-mail naar de trajectregisseur en naar de verantwoordelijke gemeente Epe sturen zodat er later niet kan worden gezegd dat men het vooraf niet heeft geweten.

Een en ander is ook van belang voor toekomstige schadeclaims waarbij causaliteit moet worden aangetoond.