Retourneren ongetekend plan van aanpak

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:28 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Als je een schriftelijke overeenkomst voorgelegd krijgt om te ondertekenen, maar je bent het niet eens met de inhoud, teken dan nooit!

Reactie belanghebbende

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. [naam trajectregisseur]
Antwoordnummer 56
7300 WB Apeldoorn

Vaassen, 19 februari 2021

Onderwerp: retourneren ongetekend plan van aanpak

Geachte heer [trajectregisseur],

Hierbij doe ik u de stukken die u ter ondertekening aan mij hebt gezonden retour komen.
Ik heb ze onberoerd gelaten, ofwel niet ondertekend.

In plaats daarvan heb ik ook een exemplaar meegezonden met ‘ONGELDIG’ waarmee ik te kennen geef dat ik mij niet herken in de inhoud en ik er mijn goedkeuring niet aan kan geven met ondertekening. Dientengevolge hebben wij tot nu toe geen overeenkomst kunnen bereiken.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

 

Ongeldig plan van aanpak
Ongeldig plan van aanpak