Resumé en checklist voor gesprek 9/2/2021

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:26 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

De relatie die ik met gemeente Apeldoorn en gemeente Epe heb, is zo slecht dat het belangrijk is om mij op elk gesprek extra goed voor te bereiden. Dat geldt zeker voor het gesprek van morgen, dinsdag 9 februari 2021 om 10:00 uur, het gesprek met mij als bijstandsgerechtigde en de trajectregisseur. Overigens is het vooral de beroerde relatie tussen beide gemeenten die als hoofdoorzaak van alles moet worden gezien.

Door Ray Heijder

Het is goed om een dag voorafgaand aan het gesprek voor mijzelf een resumé te doen alsmede een checklist op te stellen en na te lopen.

Resumé

Ik moet mij sterk vasthouden aan mijn eigen koers en mijn eigen regie (zelfregie). Dat betekent dat ik morgen leiderschap zal gaan tonen in het gesprek, zoals ik eigenlijk ook al in de aanloop ernaar deed. Dat is extra belangrijk omdat gemeente Apeldoorn een andere kant op zal willen bewegen dan ik.

Het is leiderschap dat een klant (die ik ben) altijd zou moeten tonen tegenover een leverancier (die de gemeente is).

Het gaat om mijn focus
Mijn focus zal volledig liggen op de voorbereiding op een te starten traject op basis van een nog te realiseren en vereist trajectplan. Dat betekent dat ik niet zal meebewegen met de gemeente als zij probeert een uitvoerend voorschot te nemen op processtappen die nu nog niet van toepassing kunnen zijn.

MOTTO: EERST EEN PLAN, DAN UITVOEREN!

Wat de gemeente zal proberen, is wat ze steeds er doorheen probeert de douwen: doen alsof er al een proces loopt puur op basis van het feit dat belanghebbende een bijstandsuitkering ontvangt en dat daar automatisch plichten uit voortvloeien. Dat is een valse en onwettige doctrine, maar zit wel heel hardnekkig in het hoofd van de uitvoerende ambtenaren.

Er zijn wel automatische plichten - dat zijn de zogenaamde geüniformeerde plichten die al sinds de toewijzing van de bijstandsuitkering gelden en sommigen zelfs al vanaf de dag van eerste melding - maar de rest is maatwerk.

VEREISTE: MAATWERK AFZONDERLIJK VASTLEGGEN!

Maatwerk moet altijd afzonderlijk worden vastgelegd in een soort van plan van aanpak (uitvoeringsplan of trajectplan) in de vorm van een voor bezwaar vatbaar besluit. Dat het nader invullen van plichten bestuursrechtelijk niet vormvrij kan, komt doordat het de rechtspositie wijzigt van de belanghebbende. Bovendien is het nodig om te kunnen vaststellen en controleren of het maatwerk op de persoon is toegesneden waarbij rekening wordt gehouden met alle feiten en omstandigheden die aan de belanghebbende zijn verbonden.

Checklist

 1. Opgeladen telefoon (twee voor de zekerheid) voor geluidsopname;
 2. Documenten (afgedrukt) die in aanloop naar het gesprek zijn ontstaan:
  1. Uitnodigingsbrief voortgangsgesprek
  2. Reactie: voorbereiding trajectbesluit
  3. Reactie trajectregisseur
  4. Toetsing reactie trajectregisseur
  5. Sombere vooruitzichten gesprek
  6. Resumé en checklist voor gesprek 9/2/2021