Rechtbank geïnformeerd over zoveelste leugens

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:31 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

In de spoedprocedure (voorlopige voorziening) voor schorsing van het besluit van 15 februari 2021 Rechtbank Gelderland geïnformeerd over de zoveelste verdraaiing van de waarheid door gemeente Apeldoorn in opdracht van gemeente Epe.

Aanvullend stuk gestuurd aan Rechtbank Gelderland

Via uw rechtbank heb ik een kopie van de stukken ontvangen die het bestuursorgaan in deze zaak naar Rechtbank Gelderland heeft gestuurd.

Ik neem zeer nadrukkelijk afstand van de inhoud van het daarin opgenomen rapportageformulier van de trajectregisseur (bijlage 2). Op meerdere elementen is deze niet waarheidsgetrouw.

Omdat ik deze zoveelste verdraaiing van de waarheid op rij nu echt niet meer kan tolereren, heb ik de eindverantwoordelijke gemeente Epe schriftelijk voor de laatste maal verzocht om interventie. Ik stuur hierbij een kopie van dat verzoek mee.

Terwijl binnen het bestuursrecht waarheidsvinding een diffuus begrip is geworden doordat de rechter niet steeds de beslissende instantie is, acht ik dit nu een cruciaal moment om het voorgaande met Rechtbank Gelderland in deze spoedprocedure te delen.