Reactie trajectregisseur

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:23 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Een reactie van de trajectregisseur op de e-mail van belanghebbende op 27 januari 2021 naar aanleiding van een kansloze standaard uitnodigingsbrief.


Dag heer [naam belanghebbende],

Bedankt voor uw tegenbericht.

De gemeente Apeldoorn/Epe geeft u toestemming om het gesprek op te nemen, mits deze opname niet worden bewerkt, aan derden wordt verstrekt of gepubliceerd. Het gespreksverslag mag je achteraf inzien door een inzageverzoek in te dienen.

Tijdens het gesprek zal vooral met u worden gesproken over het vinden van een betaalde baan om zo te kunnen voorzien in uw eigen levensonderhoud. Daarbij zal ook gekeken worden welke ondersteuning u hierbij mogelijk nodig heeft. Er zal om dit doel te kunnen behalen samen met u een plan van aanpak worden opgesteld.

Met krachtige groet,

[naam trajectregisseur]

Trajectregisseur team Trajectregie
Afdeling Loket Sociaal
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning