Reactie Teammanager Trajectregie op klacht

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:30 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

22 februari 2021 - Reactie op de klacht tegen een gedraging van de trajectregisseur door de Teammanager Trajectregie.

De reactie

Geachte heer Heijder,

Op woensdag 10 februari sprak ik u naar aanleiding van uw klacht over de manier waarop u toegang kunt krijgen tot gespreksverslagen. De heer [trajectregisseur] schreef naar u dat u het gespreksverslag achteraf kunt inzien door een inzageverzoek in te dienen. Het is bij ons geen standaardafspraak dat ieder gespreksverslag wordt opgestuurd, maar de kern wordt in het dossier vastgelegd.

Een inzageverzoek is niet meer dan het stellen van de vraag via bijvoorbeeld een mailbericht. Dit kan altijd.

In ons gesprek gaf u aan dat u klacht vooral bedoeld is als signaal om onze werkprocessen te verbeteren voor inwoners. Wij nemen uw signaal zeker mee en kijken of we hierin onze werkwijze kunnen verbeteren.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Teammanager Trajectregie