Ray: ‘Ik discussieer niet meer met u!’

Bijgewerkt: di 6 april 2021 - 13:13 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

6 april 2021 - Als een gemeente onrechtmatig handelt doe je er als belanghebbende burger goed aan om er niet medeplichtig aan te worden. Dat kan later in gerechtelijke procedures tegen je gaan werken. Bovendien kan een overheid je niet eens dwingen om onrechtmatig te handelen.

Laat je nooit door een gemeente tot iets dwingen waarvan je zeker weet dat het niet in orde is.

In reactie op het onrechtmatig doormodderen door gemeente Apeldoorn stuurt Ray Heijder de onderstaande e-mail aan de trajectregisseur en de betrokken juridische medewerker van de Eenheid Veiligheid & Recht.

Reactie Ray Heijder

Goedemiddag,

Hierbij deel ik u mede dat ik uw concept plan van aanpak heb ontvangen.

Omdat er sprake is van een bezwaarprocedure en inmiddels een ingediende klacht, zal ik er niet op reageren en derhalve ook geen gevolg aan geven totdat deze beide procedures door de gemeente met mij zijn afgerond.

Ik ga tot die tijd niet meer met u, noch met de juridisch medewerker, in discussie.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder
Vaassen