Gedragsexperiment ‘Passende arbeid’

Bijgewerkt: do 20 mei 2021 - 13:58 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Ray doet weer mee

Het is een zeer discutabel bedenksel van gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet: 'alle arbeid is passend'. Maar als we nu eens via een gedragsexperiment met die onzalige uitspraak meegaan, wat komen we dan tegen? Weet je wat? We doen het, samen met Ray Heijder.

De experimentele sollicitaties worden op deze afzonderlijke pagina  bijgehouden.


Breed solliciteren

Aan Ray Heijder is door gemeente Epe (via gemeente Apeldoorn) sinds februari 2021 de taak opgelegd: breed solliciteren. Daarbij geldt volgens de gemeente deze doctrine:

Alle arbeid is passend.

Hoofddoel: hij moet na vijf jaar eindelijk die bijstand maar eens uit. Dat wil hij toch zelf ook?

Breed solliciteren betekent volgens de gemeente ook solliciteren op werk dat (ver) beneden je niveau ligt en op functies waar je eigenlijk geen motivatie voor hebt, want...

Je wilt toch graag werken?

En antwoordt daar maar niet met 'nee' op in de bijstand! Don't try that at home en zeker niet bij de gemeente!


Het gedragsexperiment

In dit gedragsexperiment gaat Ray Heijder in het wilde weg reageren op vacatures voor functies met werk dat ver onder zijn niveau ligt en/of werk waar hij geen enkele oprechte motivatie bij kan bedenken anders dan het voldoen aan het gemeentelijk bevel.

Vervolgens kijken waar het schip strand.


Motivatie(brief)

Voor dit gedragsexperiment is de vaste tekst voor de motivatiebrief:

Gemeente Epe heeft via gemeente Apeldoorn (uitvoeringsinstantie voor de Participatiewet) mij - vrij vertaald - verplicht om op alles wat los en vast zit te solliciteren.
Ze noemt dat 'breed solliciteren' en 'alle arbeid is passend'. Houd ik mij niet aan die verplichting dan dreigt ze mij met de strenge wet in de hand om mijn uitkering te verlagen of te beëindigen.

Omdat ik helaas niet financieel onafhankelijk ben, kan ik mij zo'n straf niet veroorloven en daarom heb ik ervoor gekozen om mij aan de door de gemeente opgelegde verplichting te houden.

Ik heb uw vacature geselecteerd om in het kader van het hiervoor genoemde te reageren.

Mijn curriculum vitae heb ik bijgevoegd.

Ik zie uw ontvangstbevestiging en eventuele uitnodiging voor een gesprek tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen