Perverse uitspraak/beslissing rechtbank/gemeente

Bijgewerkt: za 18 september 2021 - 11:56 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Het verbod op détournement de pouvoir verzet zich tegen het gebruiken van bevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn. Wordt dit verbod in deze casus van Ray Heijder geschonden door Rechtbank Gelderland en gemeente Epe?

Ray Heijder stelt de rechtbank en de gemeente schriftelijk in de gelegenheid om alsnog te doen wat zij geacht worden te doen.


Brief aan Rechtbank Gelderland en gemeente Epe

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP Epe
Vaassen, 18 september 2021

Onderwerp: perverse uitspraak/beslissing

Geachte behandelaar,

Hierbij beschuldig ik, R.M.F. Heijder wonende aan [...] in Vaassen, Rechtbank Gelderland en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe respectievelijk van het doen van een perverse uitspraak en het nemen van een dito beslissing.

Ik citeer twee passages met valse aantijgingen jegens mij:

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter in zaak ARN 21/3684:
“De voorzieningenrechter zal bij een volgend vergelijkbaar verzoek om een voorlopige voorziening het verzoek om ontheffing van het griffierecht niet meer toewijzen wegens misbruik van het recht van de zijde van verzoeker door telkens vergelijkbare verzoeken in te dienen, waarvan hem bekend is dat deze kansloos zijn.”

Uit de beslissing 1692104/220022202/BB/232 op mijn aanvraag bijzondere bijstand:
“De reden hiervoor is dat bij misbruik van het recht door het voeren van onnodige procedures er geen noodzaak bestaat voor het verlenen van bijzondere bijstand voor het te betalen griffiegeld.”

Beide organen brengen hier in effect deze perverse boodschap:

U kunt misbruik van het recht maken als u zelf het griffierecht maar betaalt.

Afgezien van dat ik naar mijn oordeel geen misbruik maak van mijn recht, verzet het rechtssysteem zich tegen de handelswijze van beide organen met het verbod op détournement de pouvoir. Er is hier sprake van misbruik van bevoegdheid bij het verlenen van een voorziening. Deze bevoegdheid wordt nu wederrechtelijk gebruikt om mij te belemmeren in mijn rechtsgang. Opgemerkt zij hierbij dat mijn betalingsonmacht niet verandert bij tegenwerking door de rechtbank en de gemeente.

Ik stel Rechtbank Gelderland en het college van burgemeester en wethouders van Epe hierbij in de gelegenheid om binnen redelijke termijn alsnog te doen wat zij geacht worden te doen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder