Opzeggen vertrouwen in griffie Rechtbank Gelderland

Bijgewerkt: vr 9 april 2021 - 15:33 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

9 april 2021 - Het vertrouwen van Ray Heijder in de griffie van Rechtbank Gelderland (Team Bestuursrecht) is tot een dieptepunt gedaald. Hij laat dat vandaag schriftelijk weten en zal de komende tijd een klaagschrift schrijven om via de klachtenregeling van de rechtbank in te dienen.

Opzeggen vertrouwen

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
[naam contactpersoon]

Vaassen, 9 april 2021

Geachte [naam contactpersoon],

Naar aanleiding van uw brieven van 8 april 2021 in zaak ARN 21 / 1813 en zaak ARN 21 / 1814 zeg ik hierbij het vertrouwen op in het Team Bestuursrecht van Rechtbank Gelderland. De brieven zijn wat mij betreft de druppel die de emmer doet overlopen.

De wijze van bejegening en onzorgvuldige bedrijfsvoering van het team – en het dientengevolge niet goed voorbereiden van afhandeling beroepen, zittingen en uitspraken – kan ik niet langer tolereren. Deze schaden mij in mijn recht en rechtspositie. Ik behoud bij het recht voor om de schade en vervolgschade op Rechtbank Gelderland te verhalen.

Ik zal gebruikmaken van de klachtregeling van Rechtbank Gelderland om zo aandacht te vragen voor de handelswijze van uw team.
Die moet maar eens goed onder de loep worden genomen en ik lever daar met liefde een bijdrage aan in mijn belang en het algemeen burgerbelang.

Omdat ik naar mijn oordeel genoegzaam informatie heb aangeleverd in de voornoemde en voorliggende zaken, lever ik u niets nader aan naar aanleiding van uw brieven van 8 april 2021. Uw team moet maar bij zichzelf te raden gaan en goed bekijken wat mijn schriftelijke inbreng is geweest in plaats van deze te negeren en ongepaste informatieverzoeken.

Mocht u niet uit de voeten kunnen met mijn brief, dan ben ik gaarne bereid in een persoonlijk gesprek toelichting te geven. Daarvoor kunt u mij uitnodigen op uw kantoor. Dat kan uiteraard ook in een hoorgesprek bij de behandeling van mijn voorgenomen klacht.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Brief


Brief


Brief


Brief