Opheldering gevraagd bij Picnic

Bijgewerkt: za 22 mei 2021 - 13:10 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Als we de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn mogen geloven, is het bedrijf Picnic gewillig in het afleggen van verklaringen over sollicitanten. Dat is zorgwekkend, alleen al om redenen van privacy! Tijd om opheldering te vragen aan het bedrijf.

E-mail aan Picnic (shoppers.join@teampicnic.com)

21 mei 2021

Geacht team,

Hierbij leg ik u een tekstpassage voor van de heer [naam trajectregisseur], trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn en verzoek u om mij antwoord te geven op de volgende twee vragen:

  1. Heeft Picnic de verklaringen zoals weergegeven door de trajectregisseur afgelegd tegen deze functionaris van gemeente Apeldoorn?
  2. Past het afleggen van dergelijke verklaringen aan de gemeente binnen de bedrijfspolicy van Picnic?Tekstpassage van de heer [naam trajectregisseur]:

"Op maandag 19 april 2021 heeft u mij een mail gestuurd met uw sollicitatie activiteiten en één van de sollicitaties was bij PicNic als magazijnmedewerker. Op woensdag 21 april 2021 heb ik via mail aan PicNic gevraagd of u daar ook daadwerkelijk heeft gesolliciteerd. Op donderdag 22 april 2021 heb ik een voicemailbericht ontvangen met de mededeling dat u daar heeft gesolliciteerd, maar de sollicitatie tijdelijk ‘on hold heeft gezet’ vanwege het aanvragen van een geldig legitimatiebewijs bij de gemeente. Er is vervolgens afgesproken dat u contact met PicNic zou opnemen wanneer u in bezit was van een geldig legitimatiebewijs. Op vrijdag 23 april 2021 wordt voorgaande bevestigd via uw sollicitatie activiteiten (praktische belemmering). Op maandag 10 mei 2021 heb ik PicNic een mail gedaan waarin ik naar de stand van zaken heb gevraagd m.b.t. de sollicitatie. Dezelfde dag nog heb ik een mail ontvangen van de recruiter van PicNic. De recruiter heeft aangegeven dat u aangaf dat u alleen solliciteerde, omdat dit moest van de gemeente. De recruiter vond dat u onvoldoende gemotiveerd overkwam, waardoor ze u hebben afgewezen voor de functie van magazijnmedewerker. Als u zich gemotiveerder had opgesteld dat u was uitgenodigd voor een selectiedag."

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


Antwoord Picnic

Hi Ray,

Bedankt voor je mail.

Het lijkt mij het beste dat jij dit samen met [naam trajectregisseur gemeente] oppakt.
Zelf weet je hoe de sollicitatie is verlopen en hoeven wij dit daarom ook niet verder uit te leggen.

Zoals eerder aangegeven bedanken we je natuurlijk voor je interesse, maar zullen wij hier nu niet verder meer op ingaan.

Groetjes,

[naam medewerker]
Recruitment Picnic


Reactie Ray

Beste [naam medewerker],

Bedankt voor de reactie. Jouw team weigert dus antwoord op de vragen te geven. Waarvan akte!

Ik zie mij nu genoodzaakt om een formele klacht in te dienen bij het hoofdkantoor van Picnic.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder