Ook hier laat gemeente Epe zich bedotten

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 13:38 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Onrechtmatige controle

Net als bij een andere zaak laat gemeente Epe zich ook hier weer voor de zoveelste keer bedotten door de juridische afdeling van gemeente Apeldoorn en de 'onafhankelijke' bezwarencommissie.

Er volgen hierna twee parallelle procedures tegen gemeente Epe:

  1. Een ingebrekestelling (met zicht op dwangsom en beroep 'niet tijdig beslissen');
  2. Beroep tegen de beslissing op bezwaar (procedure volgt nog).

Deze zaak betreft de 'Aanvraag bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding' van 5 mei 2021


Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar