Onrechtmatigheden in bijstandsdossier

Bijgewerkt: di 13 april 2021 - 01:14 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Ray Heijder heeft een onderzoek ingesteld naar onrechtmatigheden in zijn bijstandsdossier bij gemeente Epe (verwerkingsverantwoordelijke). Het dossier wordt opgebouwd door uitvoerder van de Participatiewet, gemeente Apeldoorn (verwerker).

Dit onderzoek wordt stelselmatig bemoeilijkt door tegenwerking van zowel gemeente Epe als gemeente Apeldoorn en loopt daardoor al een aantal jaren (sinds juli 2018).

Vanaf april 2021 zullen in fasen onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op Burgerheid.nl.

Doel

Doel van het onderzoek is om feiten te verzamelen voor bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures alsmede voor gerechtelijke stappen naar de burgerrechter vanwege onrechtmatige overheidsdaad (schadeclaims).

Deelonderzoek 'Weigering ondersteuning Lucrato'

Binnen het onderzoek 'Onrechtmatigheden in bijstandsdossier' is dit het deelonderzoek naar de weigering door Werkbedrijf Lucrato in Apeldoorn om Ray Heijder te ondersteunen.