Onderzoek naar dubbele agenda gemeente Epe

Bijgewerkt: ma 19 juli 2021 - 12:18 uur

> Start
> In je hemd in de bijstand

19 juli 2021 - Tijdens het laatste gesprek met de teammanager Trajectregie is mij duidelijk geworden dat gemeente Epe er jegens mij een verwerpelijke dubbele agenda op nahoudt. Terwijl zij doet alsof ze inzet op doelmatigheid, is zij in werkelijkheid van plan om mij op rechtmatigheid te gaan pakken. Dat is niet netjes en gaat in tegen de wet.

Door Ray Heijder

Door mijn privacyrechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming uit te oefenen, ga ik op onderzoek uit naar deze abjecte en infame aanpak van gemeente Epe.


Aanvraag

Aanvraag