Nog eens geen besluit, dus weer ingebrekestelling

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 13:40 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Onrechtmatige controle

Gemeente Epe neemt geen besluit op een aanvraag van Ray Heijder. In plaats daarvan stuurt ze een brief waarin ze stelt dat ze geen besluit hoeft te nemen. De aanvrager vat dit op als een weigering tot het nemen van een besluit en dat staat volgens hem gelijk aan het nemen van een besluit. En dat is volgens hem voor bezwaar vatbaar.

Nadat Ray in bezwaar is gegaan volgt de beslissing op het bezwaarschrift. De gemeente besluit het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren waarbij men stelt dat er geen sprake is van het weigeren van het nemen van een besluit. Dus is er volgens de gemeente ook geen sprake van een besluit waartegen in bezwaar kan worden gegaan.

Maar men neemt ook geen besluit op de aanvraag.

Er is dus niets besloten! Tijd om de gemeente in gebreke te stellen.


Ingebrekestelling

ingebrekestelling