Melding onrechtmatig handelen

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:25 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Het vooraf al moeilijk doen over het inzien van een gespreksverslag - nog voor het gesprek überhaupt plaatsvindt - kan niet de bedoeling van behoorlijk bestuur zijn. Maar gemeente Apeldoorn deinst niet terug voor de (zoveelste) onrechtmatige overheidsdaad.

Het gespreksverslag mag je achteraf inzien door een inzageverzoek in te dienen.

Tijd voor een melding aan opdrachtgever gemeente Epe (college en gemeenteraad).


Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
gemeente@epe.nl
Gemeenteraad Epe

t.a.v. de griffie
griffie@epe.nl

Fractievoorzitters in de gemeenteraad
boosterhoff@epe.nl, bhendriks@epe.nl, hboon@epe.nl, rtjager@epe.nl, hdegoede@epe.nl, wbaltus@epe.nl, lboer@epe.nl, gjjvanlimburg@epe.nl, rrvandervlies@epe.nl, jwvos@epe.nl

Vaassen, 2 februari 2021

Onderwerp: onrechtmatig handelen in opdracht van gemeente Epe

Geacht college, griffie en fractievoorzitters gemeenteraad,

Hierbij deel ik u mede dat gemeente Apeldoorn als opdrachtnemer van gemeente Epe onrechtmatig handelt bij de uitvoering van de Participatiewet.

Heden is vanuit gemeente Apeldoorn aan mij bericht dat ik van een gespreksverslag van een nog te voeren gesprek (op 9 februari 2021) achteraf mag inzien door een inzageverzoek in te dienen. Het eventuele bewijsstuk kan ik u op verzoek overleggen.

Met andere woorden, gemeente Apeldoorn is voornemens om met voorbedachte rade een drempel op te werpen waarbij een beroep op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nodig zal zijn. Dat beroep zal niet beperkt blijven tot een inzageverzoek, maar ook leiden tot een verzoek tot rectificatie. Een gespreksverslag dat zonder de mogelijkheid van het geven van een zienswijze van belanghebbende in de boeken terechtkomt, zal immers bijna zeker gerectificeerd moeten worden.

Deze gang van zaken kan niet de bedoeling van behoorlijk bestuur zijn.

Ik ga ervan uit dat ik niet de enige belanghebbende ben die hier tegenaan loopt.

In elk geval door mijn mededeling, bent u hierbij nu medeverantwoordelijk voor het onrechtmatig handelen door gemeente Apeldoorn.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder